Nasze Przedszkole przyłączyło się do akcji pt. "Wirusoochrona"
organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

 

Baner_Covid

 

 

Akcja powstała z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę) i jednocześnie stanowi wzmocnienie dotychczasowych naszych działań związanych z szeroko pojętym zdrowiem, aktywnym ruchem, odżywianiem i higieną.

 

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

 

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

 

  • Prawidłowa higiena rąk;
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

 

Jednocześnie prosimy o przyłączenie się rodziców jako kontynuatorów realizacji ww. zagadnień w czasie spędzanym z dzieckiem

 

 Informacje na stronie gov: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona