Miasto Gliwice zaprasza dzieci, młodzież i studentów do twórczego włączenia się w prace nad nową strategią miasta – Gliwice 2040.


Ogłaszamy dwa konkursy:

 

1. plastyczny pn. "Moja przyszłość - #Gliwice2040”

2. filmowy pn. „#Gliwice2040”

 

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży, które lubią malować, rysować, wyklejać, posiadają smykałkę do prac płaskich i przestrzennych lub grafiki komputerowej i są w wieku od 3 do 18 lat.

Celem konkursu jest pokazanie swojej wizji Gliwic za około 20 lat – pomysł na miasto przyszłości, w którym chcielibyście żyć. Najmłodsi (dzieci z grup przedszkolnych oraz klas 1–3 szkoły podstawowej) mogą wykonać samodzielną pracę formatu A3 w dowolnej technice płaskiej. Starsi (uczniowie z klas 4–8 i uczniowie szkół średnich) mają także do wyboru pracę indywidualną lub w dwuosobowym zespole przy przestrzennej makiecie wykonanej dowolną techniką, o maksymalnym wymiarze 60 cm x 60 cm. Na nastolatki ze szkół średnich czeka jeszcze jeden wariant – możliwość przygotowania pracy graficznej stworzonej w programie komputerowym.

 

Konkurs filmowy adresowany jest z kolei do osób w wieku 15–24 lat, zamieszkałych w Gliwicach, uczących się lub studiujących w placówkach na terenie naszego miasta, słowem – uczniów gliwickich szkół średnich, placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych domów kultury, członków kół zainteresowań i innych grup młodzieżowych oraz studentów. Należy przesłać krótki metraż trwający od 1 do 3 minut: dokument, wywiad, reportaż, fabułę, animację, spot i pokazać, jak młodzież widzi potencjał Gliwic i gliwiczan, wyrazić opinię dotyczącą pozytywnej wizji miasta, przedstawić sposób widzenia różnych aspektów (historycznych, kulturalnych, architektonicznych czy krajobrazowych), dzięki którym młodzi ludzie czują się dobrze w mieście. Film musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie Quicktime, AVI, MPEG lub MP4.

 

Zarówno w konkursie plastycznym, jak i filmowym można zgłosić maksymalnie jedną samodzielnie wykonaną pracę w danej grupie wiekowej, składając ją do 11 czerwca do godz. 15:00, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o przygotowaniu pracy w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, do jednej z siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Jasnej 31A lub ul. Zwycięstwa 21.

 

Wszystkie informacje są również udostępnione na stronie https://strategia2040.gliwice.eu/ w zakładce Aktualności.

 

Gorąco zachęcamy do udziału.