Szanowni Państwo,

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Pamiętajmy, że zarażenie wirusem COVID-19 jest ciągle aktualne. Przedszkola będą pracowały zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ, przy zwiększonym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z „Procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”. Ciągle trwają prace nad przygotowaniem przedszkoli na powrót dzieci po długiej przerwie. Opracowywane są procedury mające na celu umożliwienie dzieciom i nauczycielom bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu w okresie zagrożenia COVID-19.

 

1 września 2020 r. przyprowadzają Państwo dzieci do przedszkola zgodnie ze złożonym harmonogramem godzinowym. Grupy w naszych przedszkolach nie zostają zmniejszone – 25 dzieci w grupach ogólnodostępnych oraz 20 dzieci w oddziałach integracyjnych. W tym dniu przynoszą Państwo podpisane dwa oświadczenia rodzica dotyczące kontaktu z zakażeniem COVID-19 oraz zgodą na pomiar temperatury, dostępne na stronie internetowej www.zpm1.pl

 

Do przedszkola dziecko zostaje przyprowadzone i odebrane przez jednego rodzica/opiekuna dziecka – wchodzi 1 rodzic + 1 dziecko lub rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego = 2 m od pozostałych osób. Opiekunowie/rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii – stosowanie środków ochrony ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku lub posiadanie rękawiczek jednorazowych. Do części wspólnej na terenie przedszkola – szatnia, wchodzić będzie jednorazowo określona liczba osób. Z tego względu prosimy o zarezerwowanie sobie dłuższego czasu na wejście do przedszkola.

 

Prosimy o zaopatrzenie dziecka w zmienne, bezpieczne i wygodne obuwie zmienne oraz komplet ubrań na zmianę, zapakowane w podpisany worek materiałowy.

 

Zgodnie w wytycznymi GIS dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 

Pozostałe informacje na bieżąco będą przekazywane przez wychowawców poszczególnych grup za pośrednictwem e-dziennika.