Drogi Rodzicu:
 
Zachowaj spokój, nie przekazuj dziecku swojego strachu, lęku, niepokoju. Spokojny rodzic daje poczucie bezpieczeństwa i pozytywnie wpływa na emocje odczuwane przez dziecko.
Nie oglądaj programów informacyjnych poruszających temat wojny w obecności dziecka, staraj się nie rozmawiać o sytuacji wojennej w obecności dziecka. Dzieci słysząc rozmowy dorosłych na trudne tematy, otrzymują informacje, na które nie są gotowe, często przekazywane zbyt trudnym językiem. Może to powodować własne interpretacje dziecka dotyczące sytuacji na świecie i wywoływać niepotrzebne napięcie emocjonalne.
Mów prawdę, nie okłamuj dziecka. Istotne jest, aby dzieci mogły ufać rodzicom i otrzymywać od nich rzetelną i prawdziwą wiedzę, dostosowaną do ich możliwości emocjonalnych i poziomu rozwoju.
Odpowiadaj na pytania zadawane przez dziecko- dziecko, które pyta daje znak, że jest gotowe na uzyskanie odpowiedzi. Dostosuj język rozmowy oraz ilość przekazanych informacji do wieku i możliwości dziecka. Zadbaj o poczucie zaufania dziecka do rodzica.
Koryguj nieprawidłowe informacje, które dziecko mogło usłyszeć lub źle rozumieć. Zredukuje to poziom lęku.
Akceptuj uczucia i emocje dziecka, nie neguj odczuwanego niepokoju czy lęku. Zapewnij poczucie bezpieczeństwa.
Nazywaj emocje dziecka i pomóż je odreagować. Zadbaj o wspólny czas z dzieckiem.
Pamiętaj o codziennej rutynie, znane schematy dnia wzmacniają poczucie bezpieczeństwa.

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W OBLICZU TRUDNYCH INFORMACJI O WOJNIE W UKRAINIE?
 
 
Drogi Rodzicu:
W razie pytań, zapraszam do kontaktu.
Magdalena Stareczek- psycholog