WCZESNE WSPOMAGANIE – zajęcia prowadzą mgr Aleksandra Kawęcka, mgr Aleksandra Płuciennik, mgr Marta Szalińska,  mgr Anna Szewczak.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest pomocą ukierunkowaną na usprawnianie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia, jak również działaniem zapobiegającym pogarszaniu się aktualnego stanu funkcjonowania dziecka. Szybka diagnoza i podjęcie działań mających na celu wspomaganie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, tym większa są szansa na zahamowanie deficytów oraz lepsze rokowanie na przyszłość. Zajęcia odbywają się z zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

ZAJĘCIA K-K -  zajęcia  prowadzi mgr Marta Kuberczyk.

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikowane są dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy z dzieckiem na terenie placówki i w domu. Zajęcia te odbywają się w czasie realizacji podstawy programowej, czyli w godzinach 8.00-13.00. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne prowadzi pedagog. Nie panuje na nich atmosfera współzawodnictwa, tempo pracy dostosowuje się do możliwości dziecka.

Na udział w zajęciach pozalekcyjnych muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice. Wskazane jest, aby dzieci brały w nich udział dwa razy w tygodniu. Liczba uczestników na zajęciach waha się od 2 do 5. Konsultacje, rozmowy z rodzicami na temat problemów, postępów dziecka są prowadzone na bieżąco oraz podczas spotkań z rodzicami.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNEzajęcia prowadzą mgr Marta Kuberczyk, mgr Aleksandra Płuciennik, mgr Marta Szalińska.

Zajęcia rewalidacyjne są realizowane indywidualnie. Na takie zajęcia uczęszczają osoby posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Dzieci z orzeczeniem uczęszczają do grup ogólnodostępnych lub integracyjnych i mają zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych realizowanych w czasie podstawy programowej, czyli w godzinach 8.00-13.00. 

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

• maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,

• optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,

• kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,

• stymulowanie rozwoju.

Dzieci biorą udział w następujących zajęciach rewalidacyjnych:

• zajęcia logopedyczne– dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy;

• zajęcia korekcyjno-­kompensacyjne– dla dzieci z trudnościami w pisaniu, liczeniu oraz z zaburzoną percepcją słuchowo – wzrokową;

• zajęcia z psychologiem– dla dzieci z zaburzoną sferą społeczną;

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Kalendarium

Poprzedni miesiąc Październik 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Podgląd zdjęć

jadlospis2

Licznik odwiedzin

29413
Powrót do Góry

atms info