WCZESNE WSPOMAGANIE – zajęcia prowadzą mgr Aleksandra Kawęcka, mgr Aleksandra Płuciennik, mgr Marta Szalińska,  mgr Anna Szewczak.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest pomocą ukierunkowaną na usprawnianie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia, jak również działaniem zapobiegającym pogarszaniu się aktualnego stanu funkcjonowania dziecka. Szybka diagnoza i podjęcie działań mających na celu wspomaganie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, tym większa są szansa na zahamowanie deficytów oraz lepsze rokowanie na przyszłość. Zajęcia odbywają się z zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

ZAJĘCIA K-K -  zajęcia  prowadzi mgr Marta Kuberczyk.

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikowane są dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy z dzieckiem na terenie placówki i w domu. Zajęcia te odbywają się w czasie realizacji podstawy programowej, czyli w godzinach 8.00-13.00. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne prowadzi pedagog. Nie panuje na nich atmosfera współzawodnictwa, tempo pracy dostosowuje się do możliwości dziecka.

Na udział w zajęciach pozalekcyjnych muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice. Wskazane jest, aby dzieci brały w nich udział dwa razy w tygodniu. Liczba uczestników na zajęciach waha się od 2 do 5. Konsultacje, rozmowy z rodzicami na temat problemów, postępów dziecka są prowadzone na bieżąco oraz podczas spotkań z rodzicami.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNEzajęcia prowadzą mgr Marta Kuberczyk, mgr Aleksandra Płuciennik, mgr Marta Szalińska.

Zajęcia rewalidacyjne są realizowane indywidualnie. Na takie zajęcia uczęszczają osoby posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Dzieci z orzeczeniem uczęszczają do grup ogólnodostępnych lub integracyjnych i mają zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych realizowanych w czasie podstawy programowej, czyli w godzinach 8.00-13.00. 

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

• maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,

• optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,

• kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,

• stymulowanie rozwoju.

Dzieci biorą udział w następujących zajęciach rewalidacyjnych:

• zajęcia logopedyczne– dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy;

• zajęcia korekcyjno-­kompensacyjne– dla dzieci z trudnościami w pisaniu, liczeniu oraz z zaburzoną percepcją słuchowo – wzrokową;

• zajęcia z psychologiem– dla dzieci z zaburzoną sferą społeczną;

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Kalendarium

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31

Podgląd zdjęć

jadlospis2

Licznik odwiedzin

39638
Powrót do Góry

atms info