Zajęcia dodatkowe

MALI NAUKOWCY - EKSPERYMENTY zajęcia prowadzą mgr Agnieszka Czok w każdy wtorek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Skrzatów oraz mgr Anna Żyłczyńska w każdą środę o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Kotków.

Celem zajęć jest budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka; rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych; sawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem; poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń; inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku; wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia; budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny; przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy; kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

 

KÓŁKO GEOGRAFICZNE zajęcia prowadzi mgr Ewa Sokołowska w każdy wtorek o godz. 13.15 dla dzieci z grupy Biedroneczek, Kotków i Misiów.

Celem zajęć jest umozliwienie dzieciom pracy z mapą, poszerzanie ich wiedzy na temat naszego kraju i krajów sąsiadujących. Dzieci pracują z atlasem, poznają kulę ziemską w formie globusu, kontynenty, otaczające ich oceany.

 

MAŁY CZYTELNIKzajęcia prowadzi mgr Grażyna Kulig w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Biedroneczek.

Celem zajęć jest wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania; zaspokojenie potrzeb : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu, odniesienie własnej wartości; przygotowanie przedszkolaków do roli czytelnika; budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; bogacenie słownictwa dziecka; kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania; wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną; doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach; kształcenie wrażliwości przedszkolaków; eliminowanie negatywnych zachowań; rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

 

KÓŁKO TEATRALNE – zajęcia prowadzi mgr Jolanta Rozowska w każdy poniedziałek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Wesołych Nutek.

Podstawowym założeniem programu "Kółka teatralnego" jest rozwijanie uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności. Głównym celem kółka  jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną; wyjazdy na przedstawienia teatralne; poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze; kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych; wprowadzanie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością.

 

KÓŁKO PLASTYCZNE - zajęcia prowadzą mgr Iwona Pollak oraz mgr Ala Komorowska w każdy poniedziałek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Krasnoludków, Pszczółek oraz Motylków.

Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Celem głównym kółka plastycznego jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Kółko plastyczne stwarza takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych.

 

KÓŁKO TANECZNE - zajęcia prowadzi mgr Patrycja Grabarczyk w każdy wtorek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Misiów.

Zajęcia taneczne mają charakter ogólnorozwojowy. Na zajęciach poprzez różnego rodzaju ćwiczeniom i zabawom ruchowym mają możliwość wyrażania indywidualnych pomysłów na ruch rozwijając ich kreatywność i samoświadomość ruchu. Dzieci uczą się prostych kroków tanecznych oraz układów choreograficznych, które prezentowane są podczas różnego rodzaju pokazów i wystąpień. Istotną rolę przywiązujemy do prawidłowej postawy młodych tancerzy, którą rozwijamy podczas ćwiczeń komprensacyjno-korygujących.

 

KÓŁKO TEATRALNE - zajęcia prowadzą mgr Barbara Milczach oraz mgr Izabela Jarzyńska w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Gwiazdeczek.

Celem koła jest uatrakcyjnienie zajęć popołudniowych; rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem; kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury; wydobywanie i ukierunkwanie emocji i uczuć; wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich.
 
 
JESTEM W PRZEDSZKOLU, BĘDĘ W SZKOLE - zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Kawęcka w każdy piątek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Wesołych Nutek.
 
Celem zajęć jest: wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów , dyskusji i swobodnego wypowiadania się; stwarzanie sytuacji które: sprzyjają pozytywnych przeżyciom i prowokują do słownego ich określana; prowokują do działania i nazywania tego, co dziecko czyni i do czego zmierza; skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutkowych; rozwijają u dzieci zaciekawienie i zdolność do uważnego słuchania; kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności umysłowej; poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku zabaw i zajęć; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej służącej osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania; stwarzanie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w świat relacji i związków wyrażonych Kodem liczbowym
 
 
KÓŁKO PLASTYCZNEzajęcia prowadzą mgr Barbara Ziółkowska oraz mgr Anna Szewczak w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Żabek.

Celem zajęć jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne; wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; rozwijanie motoryki małej i manipulacji; wyzwalanie kreatywnej i twórczej postawy dziecka; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie kreatywności oraz sprawstwa; doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz możliwość eksperymentowania różnymi materiałami i narzędziami; odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności; usprawnianie ruchów odśrodkowych obu rąk oraz stymulacja taktylna dłoni i palców.

 

 

Kalendarium

Poprzedni miesiąc Październik 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Podgląd zdjęć

jadlospis2

Licznik odwiedzin

29413
Powrót do Góry

atms info