Zajęcia dodatkowe

MALI NAUKOWCY - EKSPERYMENTY zajęcia prowadzą mgr Agnieszka Czok w każdy wtorek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Skrzatów oraz mgr Anna Żyłczyńska w każdą środę o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Kotków.

Celem zajęć jest budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka; rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych; sawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem; poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń; inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku; wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia; budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny; przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy; kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

 

KÓŁKO GEOGRAFICZNE zajęcia prowadzi mgr Ewa Sokołowska w każdy wtorek o godz. 13.15 dla dzieci z grupy Biedroneczek, Kotków i Misiów.

Celem zajęć jest umozliwienie dzieciom pracy z mapą, poszerzanie ich wiedzy na temat naszego kraju i krajów sąsiadujących. Dzieci pracują z atlasem, poznają kulę ziemską w formie globusu, kontynenty, otaczające ich oceany.

 

MAŁY CZYTELNIKzajęcia prowadzi mgr Grażyna Kulig w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Biedroneczek.

Celem zajęć jest wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania; zaspokojenie potrzeb : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu, odniesienie własnej wartości; przygotowanie przedszkolaków do roli czytelnika; budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; bogacenie słownictwa dziecka; kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania; wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną; doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach; kształcenie wrażliwości przedszkolaków; eliminowanie negatywnych zachowań; rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

 

KÓŁKO TEATRALNE – zajęcia prowadzi mgr Jolanta Rozowska w każdy poniedziałek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Wesołych Nutek.

Podstawowym założeniem programu "Kółka teatralnego" jest rozwijanie uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności. Głównym celem kółka  jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną; wyjazdy na przedstawienia teatralne; poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze; kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych; wprowadzanie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością.

 

KÓŁKO PLASTYCZNE - zajęcia prowadzą mgr Iwona Pollak oraz mgr Ala Komorowska w każdy poniedziałek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Krasnoludków, Pszczółek oraz Motylków.

Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Celem głównym kółka plastycznego jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Kółko plastyczne stwarza takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych.

 

KÓŁKO TANECZNE - zajęcia prowadzi mgr Patrycja Grabarczyk w każdy wtorek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Misiów.

Zajęcia taneczne mają charakter ogólnorozwojowy. Na zajęciach poprzez różnego rodzaju ćwiczeniom i zabawom ruchowym mają możliwość wyrażania indywidualnych pomysłów na ruch rozwijając ich kreatywność i samoświadomość ruchu. Dzieci uczą się prostych kroków tanecznych oraz układów choreograficznych, które prezentowane są podczas różnego rodzaju pokazów i wystąpień. Istotną rolę przywiązujemy do prawidłowej postawy młodych tancerzy, którą rozwijamy podczas ćwiczeń komprensacyjno-korygujących.

 

KÓŁKO TEATRALNE - zajęcia prowadzą mgr Barbara Milczach oraz mgr Izabela Jarzyńska w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Gwiazdeczek.

Celem koła jest uatrakcyjnienie zajęć popołudniowych; rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem; kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury; wydobywanie i ukierunkwanie emocji i uczuć; wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich.
 
 
JESTEM W PRZEDSZKOLU, BĘDĘ W SZKOLE - zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Kawęcka w każdy piątek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Wesołych Nutek.
 
Celem zajęć jest: wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów , dyskusji i swobodnego wypowiadania się; stwarzanie sytuacji które: sprzyjają pozytywnych przeżyciom i prowokują do słownego ich określana; prowokują do działania i nazywania tego, co dziecko czyni i do czego zmierza; skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutkowych; rozwijają u dzieci zaciekawienie i zdolność do uważnego słuchania; kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności umysłowej; poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku zabaw i zajęć; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej służącej osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania; stwarzanie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w świat relacji i związków wyrażonych Kodem liczbowym
 
 
KÓŁKO PLASTYCZNEzajęcia prowadzą mgr Barbara Ziółkowska oraz mgr Anna Szewczak w każdy czwartek o godz. 13.00 dla dzieci z grupy Żabek.

Celem zajęć jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne; wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; rozwijanie motoryki małej i manipulacji; wyzwalanie kreatywnej i twórczej postawy dziecka; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie kreatywności oraz sprawstwa; doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz możliwość eksperymentowania różnymi materiałami i narzędziami; odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności; usprawnianie ruchów odśrodkowych obu rąk oraz stymulacja taktylna dłoni i palców.

 

 

Kalendarium

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31

Podgląd zdjęć

jadlospis2

Licznik odwiedzin

39638
Powrót do Góry

atms info