Głównym celem działania jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, jak również alkoholu, tytoniu i leków przez osoby młode.
Więcej informacji o akcji na stronie