LINK DO STRONY REKRUTACYJNEJ 2023/2024

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/

 

 

 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

I. Terminy rekrutacji - link do zarządzenia: Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice.pdf

II. Obowiązujące kryteria przyjęć:

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonym przez Miasto Gliwice biorą udział:

  • dzieci urodzone w latach 2017 – 2020 (3-6 latki),
  • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów -Uchwala Rady Miasta nr XXIV/609/2017.pdf

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6.