Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Pani Magdalena Semczuk-Marcol

Zastępca przewodniczącej: Pan Zbigniew Górniak

Skarbnik: Pani Aleksandra Wołoszyn

Sekretarz: Pani Magdalena Semczuk-Marcol

 

Rada Rodziców jest jednym z Organów Przedszkoli wchodzących w skład Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • uściślenia współpracy pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami
  • opiniowania ważnych projektów przedszkolnych
  • dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców
  • organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

 

KONTO RADY RODZICÓW

Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
75 1050 1298 1000 0097 6384 8844

Kwota składki na rok szkolny 2022/2023 wynosi 50 zł