Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący - Pan Zbigniew Górniak

Zastępca przewodniczącego: Pani Magdalena Semczuk-Marcol

Skarbnik: Pani Monika Schab

Protokolant: Pani Weronika Wiatrowska

 

Rada Rodziców jest jednym z Organów Przedszkoli wchodzących w skład Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • uściślenia współpracy pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami
  • opiniowania ważnych projektów przedszkolnych
  • dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców
  • organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

 

KONTO RADY RODZICÓW

Numer rachunku bankowego:

49 1050 1298 1000 0090 9339 8601

 

Kwota składki na rok szkolny 2023/2024 wynosi 50,00 zł