Wydarzenia

Sprzątanie świata

,,Wesołe Nutki'' brały czynny udział w akcji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego- sprzątanie lasów i terenów zielonych. Celem ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci postawy odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu i troski o środowisko naturalne.